ใบรับรองสำหรับหลักสูตรภาคสมัครใจ

บทความ, เรื่องทั่วไป

สำหรับผู้เรียนที่เรียนภาคสมัครใจ หากท่านเรียนครบแล้วท่านสามารถ ไปดาวน์โหลดใบรับรอง ได้โดยไปที่

1.เข้าสู่ระบบ ไปที่ profile

2.ใบรับรอง

3.ดูใบรับรองของฉัน

4. print หรือ save 

18 กรกฎาคม 2565