ฝากความจาก ADMIN [ปัญหาที่พบบ่อยๆ]

บทความ, เรื่องทั่วไป

http://energylearning.dede.go.th/qaboard/topic/114

ปัญหาที่พบบ่อย  

1.กรอกอีเมลผิด /กรอกอีเมลที่ไม่ได้ใช้งาน /กรอกอีเมลแต่ติดแป้นพิมพ์เป็น TH

2.ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ไปยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล ทำให้เข้าสู่ระบบไม่ได้

3.ลงทะเบียนภาคบังคับ แต่กรอกข้อมูล ไม่ครบทั้ง 3 ส่วน [ภาคบังคับ ผู้ลงทะเบียนต้องมาจากโรงงานควบคุม ที่ขึ้นทะเบียนมี tsic-id แล้ว

4 กุมภาพันธ์ 2565